Ритуали при източно-православни погребения

Православните погребения започват с подготовка за погребението – обгрижване на покойника, провеждане на ритуал преди погребване на покойния по каноните на българската православна цъква и извършване на самото погребение. Земният живот в Християнството се приема като приготовление към възкръсването и вечния живот, в който ще пребъдат душата и тялото, на което след възкресението му предстои да стане нетленно. Затова смъртта е сън за тялото или успение на църковно-християнски език. Починалият човек се разбира като в успение, тоест заспал. Тялото заспива и се успокоява, а душата се отравя към Бога. Оттук идва думата „покойник“ – човек, който е в покой след трудния земен живот. Тялото и душата на човека ще възкръснат, затова трябва да им се осигури достойно погребение. Православни традиции и обичаи при погребение Отношението към тялото на покойника се…
Read More

Ритуали по кремация

Въпросът „Как се кремира човек?“ винаги е вълнувал хората. И това не е случайно: интересът към смъртта е заложен в природата ни, а огънят е хипнотизирал човека от древни времена. Тук ще разкажем подробно как се случва кремацията на човека. Кремиране – как кремират хората? Важно е да разберете, че кремацията е само първият етап от погребението. В зависимост от желанието на починалия и роднините му, след кремиране урната с праха се поставя в специална ниша или в гроб или се постъпва по друг начин (например прахът се разпръсва). При кремация, както и при погребването в земята, настъпва процес на преминаване от органични тъкани към неорганични химични съединения, от които се състои почвата. Кремацията е същото това погребение, защото тялото отива в земята. Разликата е само една: минерализацията на тялото…
Read More

Ритуали при католическо погребение в България

Религиозните обреди в различните клонове на християнството се различават много едни от други. Макар същността на тайнството да е една и съща, службата се провежда по различен начин. Католическото погребение може да се осъществи във всеки удобен ден, най-важното е на погребението да се съберат колкото се може повече роднини и близки на покойника. Поради тази причина балсамирането се приветства при католическото погребение, но гримът се забранява категорично. Човекът трябва да се яви пред Господа без грим и украшения. Погребение в католицизма: какво трябва да знаете? С подготовката на погребението на католик се заема траурна агенция, каквато е нашата (за Пловдив, региона и страната). Това се отнася за умиването, обличането и дори за транспортните услуги. Облеклото на починалия по традиция при католическо погребение е в черни тонове. На смъртния си…
Read More

Ритуали при протестантско погребение в България

Както и представителите на другите религии, които признават само Светото Писание, протестантите имат свои погребални традиции и ритуали. Макар до голяма степен те да си приличат с православните и католическите, има и съществени разлики, на които искаме да Ви обърнем внимание. Няма покаяние преди смъртта. При протестантите липсва такова понятие като покаяние. Не се покайват в последния ден преди кончината си за всички грехове и да се явят пред Господ чисти като младенци. Трябва през целия си живот да са осенени от Светия Дух, за да се уповават след това на Божията милост. Всички християни, изпитали първата смърт, са се отрекли от греховния живот и са се възродили в Христос. Втората смърт, когато душата се отделя от тялото, не трябва да се възприема като трагедия. Защото душата отива при Господ,…
Read More