Ритуали при източно-православни погребения

Православните погребения започват с подготовка за погребението – обгрижване на покойника, провеждане на ритуал преди погребване на покойния по каноните на българската православна цъква и извършване на самото погребение.

Земният живот в Християнството се приема като приготовление към възкръсването и вечния живот, в който ще пребъдат душата и тялото, на което след възкресението му предстои да стане нетленно.

Затова смъртта е сън за тялото или успение на църковно-християнски език. Починалият човек се разбира като в успение, тоест заспал. Тялото заспива и се успокоява, а душата се отравя към Бога. Оттук идва думата „покойник“ – човек, който е в покой след трудния земен живот. Тялото и душата на човека ще възкръснат, затова трябва да им се осигури достойно погребение.

Православни традиции и обичаи при погребение

Отношението към тялото на покойника се изразява чрез православно-християнските традиции при погребение и поменуване. Как се провежда православно погребение, на който ден се провеждат православните погребения и какви са православните традиции при погребален обред?

Правила при православно погребение: Правилата при православното погребение са спазването на каноничните етапи на православния обред. Задължително трябва да се използват обредни предмети за православно погребение, предписани от канона.

Умиване, обличане, полагане в ковчега, кръст, покров, икона, погребални молитви за покойника, погребална лития, опело, погребение, поменуване (помен).

Етапи на православния погребален обред

Умиване на покойника: Умиването е обред за пречистване. Тялото на починалия се представя пред Господа чисто и непорочно.

Обличане: Покойникът се облича с чисти дрехи, слага му се кръст, покрива се с бял покров, поръсва се със светена вода, полага се в ковчега, който се поставя с главата към иконите (с краката на изток).

Полагане в ковчега: Очите на покойника се затварят, устата също, ръцете с поставена в тях икона или кръст се полагат на кръст.

Погребално бдение: Преди да се изнесе тялото на починалия, се четат погребални молитви за покойника – панахиди. Трябва да се започне след полагането на облеченото тяло на масата, след това в църквата. Преди изнасянето на тялото се чете погребална лития.

Опело в храм: Опелото се извършва в реда и в съответствие с каноните на Българската православна църква и приключва с погребална лития – погребално шествие. Ако някой няма възможност да се прости лично с покойника, изпраща венец от цветя в дома, в храма или на гробищата.

Погребение: При спускането на ковчега в земята свещеникът чете трисагие, след това посипва със земя покрова на починалия, след което ковчегът се затваря с капака. Ако няма свещеник на погребението, обредът се извършва в църквата, а съпровождащите ковчега посипват тялото със земя, преди да се затвори ковчегът.

След като се затвори ковчегът и се спусне в гроба, свещеникът го посипва с масло, посипва го с пепел и зърна пшеница, след това със земя. Прощаващите се с покойника посипват гроба с шепа пръст. Предаването на тялото в земята символизира надеждата за възкресение – тялото ще порасне като зърно, хвърлено в пръстта.

Надгробен кръст при православно погребение: В горната част на гроба – от страната на главата (западната страна на гроба) се поставя кръст, на кръста е смъртта на победилия и призоваващия всички живи да вървят по Неговия път.

Срок за погребение: Третият ден след смъртта.

Помени: Това е обред за възпоменание на човека и добрите му дела, а също и моления за опрощаване на душата му. Помените се провеждат три пъти: в деня на погребението – на третия ден след смъртта, на деветият (деветина) и на 40-тия ден.

Помен в деня на погребението: Организира се веднага след погребението за възпоменание за Христовото Възкресение на третия ден след разпъването му. През първите два дни след кончината душата на починалия е на земята и води разговори със себе си, роднините и близките си.

На трапезата на помека се канят всички, които са съпровождали покойния до гробищата, а също и хората, които не са успели да отидат. Преди да започне поменът, роднина на покойния застава пред иконите с горяща свещ и чете 17-тата катизма на Псалтир, след което всички започват да четат молитвата „Отче наш“. Пристъпвайки към трапезата, всички се кръстят. В хода на поменуването се говори за покойника.

Ястия на масата за помен: Първото блюдо е жито, стафиди и мед. Зърната на житото са символ на възкресението (тялото на покойния прораства като зърно). Житото се освещава в храма на панахидата. Това блюдо се яде от всеки участник в ритуала. Освен жито се яде и пита, пие се вода с мед, кисел. През постите трапезата за помена е постна, през другото време  скромна.

Деветини: Този помен се отправя в чест на ангелите, които молят Господ да помилва починалия. На деветия ден след опрощението на душата, починалият се явява пред Господ да му се преклони, затова обредът и молитвите на деветия ден помагат на душата да премине през това изпитание достойно. На деветините се отслужва панахида, а на трапезата се канят близките на починалия. След втория помен от 9-тия до 40-тия ден душата на покойника попада в ада и осъзнава извършените от нея грехове.

Четиридесет дни след погребението: Този помен се провежда в чест на възнесението Господне на 40-тия ден след възкресението. На този ден се решава участта на покойния, когото Господ съди по земните му дела и духовните му постижения, след което му дава място по заслугите му в очакването на Страшния Съд.

Покойният се поменува в този ден, за да го представи душата му пред Господ и да получи обетовано блаженство на небесата. Целта на 40-те дни е да се опростят греховете на починалия. След този помен покойникът се поменува на рождени дни, при смърт и на имени дни.

Как да организираме православно погребение в България?

Траурна агенция Акропол Пловдив е насреща за Вас в такъв труден момент, в който мъката е голяма, а организационните въпроси по погребението на Ваш близък трябва да бъдат решени. Ние подхождаме с професионализъм, разбиране и съчувствие към близките на покойниците, ще поемем ангажимента да организираме достойно погребение спрямо Вашите вярвания и искания, ще се съобразим с възгледите Ви и ще отговорим на Вашите въпроси. Нашата погребална агенция е със седалище в град Пловдив, но обслужва погребения не само в региона, а и на територията на цялата страна и сме на Ваше разположение денонощно!