Организиране на погребения

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, служителите на ТА „Акропол“ правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.

Пакетни цени за организиране на погребения

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ – 495 лв.

  1. Организация
  2. Транспорт /бус/
  3. Изкопаване гроб
  4. Ковчег
  5. Кръст
  6. Некролози – 5 бр.
  7. Доставка тр. Стоки

Крайна цена: 495 лв.

По желание на клиента към „Минимален пакет“ могат да се добавят допълнителни стоки или услуги по предварително обявен ценоразпис.

Упоменатата цена на минимален пакет за погребение е валидна и приложима само за гр. Пловдив и включва само и единствено изброените стоки и услуги. За да получите цена за Вашето конкретно запитване, Ви молим да ни потърсите на дежурния телефон или в офисите ни.