Организиране на погребения

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, служителите на ТА “Акропол” правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.

Пакетни цени за организиране на погребения

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ – 297 лв.

 1. Организация
 2. Транспорт /бус/
 3. Изкопаване гроб
 4. Ковчег
 5. Кръст
 6. Некролози – 5 бр.
 7. Доставка тр. Стоки

Крайна цена: 297 лв.

По желание на клиента към “Минимален пакет” могат да се добавят допълнителни стоки или услуги по предварително обявен ценоразпис.

ОПТИМАЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ – 615 лв.

 1. Организация
 2. Катафалка „Мерцедес”
 3. Изкопаване гроб
 4. Ковчег – среден
 5. Кръст – среден
 6. Некролози – 10 бр.
 7. Доставка тр. Стоки
 8. Ритуал
 9. Носачи за ритуала
 10. Тоалет-обличане
 11. Хладилна камера – 1

Крайна цена: 615 лв.