Организиране на помени и панахиди

Траурна агенция “Акропол” извършва цялостна организация на панахиди, помени и траурни тържества.