Организиране на помени и панахиди

Траурна агенция „Акропол“ извършва цялостна организация на панахиди, помени и траурни тържества.