Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

 1. Съобщение за смърт.
 2. Разрешително за кремация.
 3. Лична карта на починалия.
 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

Съобщение за смърт.

Разрешително за кремация.Лична карта на починалия.

 1. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
 2. Декларация по образец.
 3. Фактура за платена ниша (При липса на такава, служителите на ТА “Акропол” правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове).
 4. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
 5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено
 6. гробно място.

НОВО! Съгласно новоприетата наредба №2/2011г. на МЗ урната с пепелта на покойник може да бъде съхранявана в домашни условия или разпръсната сред природата, като за целта се попълват съответните декларации.

Пакети за кремация на покойници

Минимален пакет услуги при кремация – 632 лв.

 1. Организация
 2. Транспорт /бус/
 3. Кремация
 4. Ковчег
 5. Некролози-5 бр.
 6. Доставка тр. стоки
 7. Връщане на урната

Крайна цена: 632 лв.

По желание на клиента към “Минимален пакет” могат да се добавят допълнителни стоки или услуги по предварително обявен ценоразпис.

Оптимален пакет услуги при кремация – 920 лв.

 1. Организация
 2. Катафалка „Мерцедес”
 3. Кремация
 4. Ковчег – среден
 5. Некролози – 10 бр.
 6. Доставка тр. стоки
 7. Връщане на урната
 8. Ритуал
 9. Носачи за ритуала
 10. Тоалет-обличане
 11. Хладилна камера – 1

Крайна цена: 920 лв.