Ритуали по кремация

Въпросът „Как се кремира човек?“ винаги е вълнувал хората. И това не е случайно: интересът към смъртта е заложен в природата ни, а огънят е хипнотизирал човека от древни времена. Тук ще разкажем подробно как се случва кремацията на човека.

Кремиране – как кремират хората?

Важно е да разберете, че кремацията е само първият етап от погребението. В зависимост от желанието на починалия и роднините му, след кремиране урната с праха се поставя в специална ниша или в гроб или се постъпва по друг начин (например прахът се разпръсва).

При кремация, както и при погребването в земята, настъпва процес на преминаване от органични тъкани към неорганични химични съединения, от които се състои почвата. Кремацията е същото това погребение, защото тялото отива в земята. Разликата е само една: минерализацията на тялото и включването му в състава на почвата отнема много години, а кремирането на човек намалява това време значително.

Много хора все по-често предпочитат кремацията пред обичайния начин за погребение. Причините са много, основните са: липсата на места в гробищните паркове, невъзможност за ползване на наследствен гроб поради неизтекъл санитарен срок, по-простият процес и ниската цена, освен това отпада и необходимостта от скъпо благоустрояване и поддръжка на гробно място.

Как са кремирали хората в миналото? История на кремацията.

Историята на кремацията се корени още в дълбока древност. Хората отдавна са разбрали, че прахът е безопасен за здравето и много религии, такива като будизма и индуизма, са включили кремацията в своите ритуали. В Индия, Япония, Индонезия и много други страни, както са кремирали хората в миналото – на клада, под открито небе – така правят и днес.

Заедно с най-древния вид погребения – полагането на трупа – кремацията се е практикувала още в палеолита, а в епохата на бронза и в железния век жителите на древните цивилизации са започнали да кремират навсякъде. Изгарянето е станал доминиращ ритуал за погребение в Антична Гърция, откъдето традицията преминала в Древен Рим, където са измислили да съхраняват праха в специално предназначени за това места – колумбариуми, където можели да се почетат паметта на предците си.

Пещите за горене на телата на хората започнали да се използва в Европа в края на 18-ти век във връзка с растежа на градовете и недостига на места в гробищните паркове. Постепенно кремацията започнала да се разпространява в сраните от Европа, в САЩ и в други страни.

Как се кремира човек в крематориум днес?

Хората се кремират в крематориуми. На територията на България доскоро имаше само един крематориум, но в момента вече те са три – в София, Пловдив и Варна, нашата траурна агенция Акропол извършва организация както на обичайни погребения, така и на кремация.

Крематориумите са сложни инженерни съоръжения, предназначени за 100-процентово изгаряне на починалия заедно с ковчега при свръхвисока температура. Те се състоят от минимум две горивни камери, които генерират температура 900-1100 градуса, осигуряваща цялостно изгаряне на тялото и превръщането му в пепел. Кремацията отнема около час и половина, а след нея от човека остават около 2 килограма прах.

Ковчегът с тялото се доставя в крематориума, като преди това се извършва церемония за прощаването на близкия с покойника. След приключване на ритуала ковчегът се транспортира в крематориума за кремация.

Представяйки си как се кремират хора в крематориумите, ние, особено в по-млада възраст, си мислим, че тялото се изгаря непосредствено след като се простим с покойника, но това невинаги е така. Не всеки крематориум разполага с такава технология.

След кремацията прахът се поставя в метална капсула и се запечатва или в избрана от близките урна. Най-често роднините искат да получат праха в урна. Има най-различни погребални урни и родините и близките на починалия могат да си изберат. Акропол – Траурна Агенция – гр. Пловдив предлага разнообразие от урни, от които можете да изберете най-подходящата според Вашите виждания. След като изберете урна, тя се предоставя на служителите в крематориума, които поставят праха на покойника в избраната урна.

Урната се предава на роднина на покойника, след което настъпва последният етап на погребението.

След кремацията урната с праха се изпраща от крематориума в траурната агенция, където се съхранява докато родините да я поискат. Срокът за съхранението на урната не е ограничен във времето. Ако прахът не бъде потърсен, урната се погребва в общо гробище към крематориума или на територията на общината.

Как протича самата кремация?

Тук е мястото да отбележим, че кремирането на покойници се извършва индивидуално (поединично). Най-разпространена е кремационната пещ от две камери. В първата се изгаря ковчегът с тялото, а във втората се доизгарят на 100 процента неизгорелите органичните газове и съединения. Важен елемент от оборудването на крематориума е уредът, в който тленните останки се смилат до прахообразно състояние, като преди това от тях, с помощта на магнит, се извличат металните предмети.

Най-често пещите в крематориумите са газови. Такива са пещите за кремация и в  крематориума, с който нашата траурна агенция работи. Газовата пещ за кремация е по-икономична, по-екологична за околната среда и в нея необходимата температура в камерата се достига по-бързо.

За да се изключи объркване на праха след изгарянето, всяко тяло се регистрира, поставя му се идентификатор, на ковчега му се поставя табелка с номер. След кремирането табелката с номера остава в останките, което позволява да се идентифицира прахът.

Какво се прави след кремация?

След кремацията, когато роднините получат урната с праха на покойника, те постъпват по някой от следните начини:

Погребват урната в гробищен парк. Може да е както в нов гроб, така и в гроб при роднини на починалия;

Урната се поставя в специално предназначена за това ниша в урнова стена (колумбариум) в гробищен парк;

С праха на починалия може да се постъпи както той е пожелал приживе, например да се разпръсне сред природата, в река или морето, а също така и да се съхранява в дома.

Законите на България не определят специални места за целта, затова мястото, което ще използвате за разпръсване на праха, си го избирате Вие (или което е избрал покойникът преди смъртта си).

Плюсовете на кремацията пред традиционното погребване на тялото на покойника в земята:

Урната може да се зарови където пожелаете, няма нужда да бързате да решавате;

Няма нужда да чакате санитарният срок след последното погребване в споделен гроб (в България този срок е 8 години).

Кремацията дава много повече възможности за избор на вариант за действие, в сравнение с обичайното погребение.

Към кого да се обърнете при желание за кремация на Ваш близък или роднина?

Можете да се свържете с нас – Погребална агенция Акропол – Пловдив – на разположение сме за Вас денонощно. Ще Ви помогнем да проведете ритуала по кремация, ще Ви съдействаме при организирането на всички стъпки по кремацията – от избора на ковчег, отдаването на почин към починалия, организиране на мероприятията в крематориума, избора на урна, а също и на място, в което да я положите, ако желаете прахът на покойника да бъде погребан в гроб или в урнова ниша.

Отношението на православната църква към кремацията

Православната църква отрича кремацията, тъй като тялото след възкръсването трябва да застане пред Господа нетленно и погребването на тялото в земята изразява според християните надеждата за възкресение. Точно затова християнската църква е приела да запази обичая да не се унищожава тялото (да не се гори), а да се заравя в земята – както се сее зърното в земята, за да оживее то и да покълне.

Кремация църквата допуска само в случаите, когато няма друг изход. Благословия за кремация трябва да се получи от свещеник, като се опишат обстоятелствата, налагащи това. Носенето на урната с праха на починалия след кремацията в църква за Опело не се благославя. Ако човекът се кремира, за него може да се поръча само задочно опело.