Минимален пакет услуги при кремация

В минималния пакет при кремация сме подбрали най-необходимите траурни стоки и услуги, без които кремация е невъзможно да се извърши. Пакетът включва:

1. Организация на кремация
2. Транспорт /бус/
3. Кремация (изгаряне)
4. Ковчег
5. Некролози-5 бр.
6. Доставка на траурни стоки
7. Връщане на урната

Крайна цена: 890 лв.

По желание на клиента към “Минимален пакет” могат да се добавят допълнителни стоки или услуги по предварително обявен ценоразпис.