Среден пакет услуги при кремация

Средният пакет при Кремация включва следните траурни стоки и услуги:

1. Организация на Кремация
2. Катафалка „Мерцедес”
3. Кремация (изгаряне)
4. Ковчег – среден
5. Некролози – 10 бр.
6. Доставка на траурни стоки
7. Връщане на урната
8. Ритуал
9. Носачи за ритуала
10. Тоалет-обличане
11. Хладилна камера – 1 денонощие

Крайна цена: 920 лв.